Erhvervslokaler.as

Dette site er skabt af Lokaleportalen.dk, som er Danmarks største portal for erhvervslokaler. Send en mail til [email protected] eller ring på 25238710, hvis du vil udleje dine lokaler hurtigt.

Erhvervslokale til salg i Langeskov

Modelfoto

Moderne trafikplads ved Langeskov under udvikling

Området er særdeles synligt langs den fynske motorvej ved Langeskov, og har nem tilkørsel til motorvejsafkørsel 47. Området er i dag ubebygget, men der er i Q4 2023 igangsat anlæggelse af moderne trafikplads med byggemodnede erhvervsgrunde.

På Hvedetoften 2, et erhvervsområde på ca. 7ha, beliggende langs den fynske motorvej ved Langeskov, udviklet der en ny trafikplads med alle tænkelige moderne faciliteter. Formålet er at skabe et sammenhængende område, der er indbydende og repræsentativt for virksomheder, kunder og forbipasserende på motorvejen. Området etableres i 2 etaper, idet etape 1 kan indeholdes i den eksisterende kommune-/lokalplan. Etape 2 udvikles sideløbende og forventes igangsat i umiddelbar forlængelse af etape 1. Med godt 42.000 daglige forbipasserende biler, og ikke mindst med super nemme tilkørselsforhold, vurderes beliggenheden at være særdeles attraktiv for alle parter.

I første etape udvikles 7-8 parceller til fastfoodrestauranter, transportcenter, servicestation og bilvask.

Denne parcel er der endnu ikke tiltænkt eksakt funktion på.

Købesummen tillægges moms.