Erhvervslokaler.as

Dette site er skabt af Lokaleportalen.dk, som er Danmarks største portal for erhvervslokaler. Send en mail til [email protected] eller ring på 25238710, hvis du vil udleje dine lokaler hurtigt.

Erhvervslokale til salg i Thisted

76 - 6266 m2 boligudlejningsejendom i Thisted til salg

EJENDOMSPORTEFØLJE

Udlejningsvirksomhed med en stabil lejerkreds, sælges pga. de nuværende ejeres ønske om at frigøre tid til andre projekter.

Virksomheden er specialiseret i udlejning af enfamilieshuse, i områder hvor der på papiret er nettofraflytning, men hvor det i praksis over de sidste 10 år er dokumenteret, at der er stor efterspørgsel på lejemål.

Virksomheden har haft en god vækst over de sidste 10 år, og har fået opbygget en stabil kreds af lejere til ejendomsmassen.

Virksomheden har en stor andel af lejemarkedet i området, og dermed et godt grundlag for at finde de rigtige lejere til udlejningsejendommene.

Der arbejdes løbende med virksomhedens forretningsgange og procedurer, et arbejde der i dag er med til at sikre gode indkøbsaftaler i virksomheden, og sikring af de rigtige lejere til lejemålene.

Ejendommene vedligeholdes løbende, og der er tænkt i langsigtede løsninger.

Den budgetterede husleje er ca. 3 mio. årligt + forbrugsregnskab.

Udlejningsmassen har et samlet bolig areal på ca. 6.000 m2.
Der er en rigtig god risikospredning med en fordeling på ca. 50 ejendomme.

Ejendommene har gennem årene givet et solidt afkast, og sikret væksten og udviklingen ved egen indtjening uden hjælp fra ekstern finansiering.

Investeringen opfylder et afkastkrav på 8% i opstartsåret, og et årligt kontantudbytte til investor på 4%

Porteføljen udbydes som samlet salg med en invester...