Erhvervslokaler.as

Find erhvervslokaler. Skabt af Virksomhedslokaler.dk

Erhvervslokale til leje i Herlev

599 m2 kontor, lager i Herlev til leje

599 m2 flot kontorlejemål med lager

Området: Lejemålet er en del af Herlev’s eftertragtede erhvervskvarter, tæt på Nordre Ringvej, 15 min. fra Rådhuspladsen i København, ca. 250 meter fra den kommende Letbane Station, som bliver etableret ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej, samt ca. 900 meter fra motorvejen mod København/Odense. Ejendommen blev bygget i årene 1966/68 og renoveret med alufacader og flotte glasindgangspartier i år 2000. Ejendommen er samlet på 23.082 m2 og er udlejet til ca. 45 forskellige lejere. Ejendommen har 2 hyggelige haver med bænke, som lejerne bruger til at spise frokost i om sommeren m.m. Alle opgange er udsmykket med kunstværker af kunstneren Maria Dubin, som har fortolket Karen Blixens blomster i hendes have. Kunstværkerne kommer direkte fra Karen Blixen Museet før de blev købt at Udlejer, til forskønnelse af vores indgangspartier/opgange. Lejemålet: Lejemålet er en del af 2 større ejendomme, som ligger på adressen, på samlet 23.082 m2. Man kommer ind i opgangen til lejemålene via et flot glasindgangsparti. Lejemålet ligger på 2. sal til højre. Her kommer man ind i lejemålet med to toiletter og garderobe på venstre side. Centralt i lejemålet ligger et stort møde/konferencelokale, med mulighed for at kunne inddeles i to. Lejemålet har 7 kontorer i forskellige størrelser og mulighed for etablering af kantine/køkken i forbindelse med vareelevatoren. Køkkenet opsættes og vælges i samarbejde med ny lejer. Lejemålet har flotte trægulve af ædeltræ. Der er linoleum i køkkenet/kantinen og på toiletterne. Til alle opgange er der en stor vareelevator til 1.500 kg. Parkerings- og trafikforhold: Der er omkring ejendommen ca. 400 gratis parkeringspladser til brug for ejendommens lejere og gæster. Der bliver etableret en Letbane station, ca. 250 meter fra ejendommen, ved krydset Lyskær/Nordre Ringvej. Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut indenfor normal arbejdstid og hvert 10 minut udenfor normal arbejdstid. Der går ligeledes en Bus 155 fra Lyskær til Herlev Station. Størrelse: Lejemålet udgør 599 m2 inkl. andel af fællesarealer, heraf 519 m2 kontor og 80 m2 lager. Leje: Den månedlig leje udgør kr. 27.615,42 svarende til en leje på kr. 575 pr. m2 for kontor og kr. 412 pr. m2 for lager. Ønsker ny lejer forbedrede glasløsninger og indretninger som vist på billederne, vil dette tillægges kontorlejen, således at denne vil udgøre kr. 750,00 pr. m2, med tillæg af aconto drifts-, varmebidrag, jfr. nedenstående. Regulering af leje: Basislejen reguleres årligt, pr. 1. januar, med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum 3%, første gang pr. 1. januar 2020. Depositum: Der beregnes et depositum svarende 6 måneder af den til enhver tid værende basisleje. Depositum står til sikkerhed for lejeres overholdelse af sine forpligtelser, jfr. indgået lejekontrakt. Herunder betaling af drifts- og varmebidrag m.m. El: Der er separat el-måler til alle lejemål. Varme: Der udarbejdes årligt (kalenderåret) et varmeregnskab, som fordeler varmeudgifterne på alle lejemål. Lejer opkræves aconto varmebidrag svarende til kr. 48 pr. m2. Driftsudgifter: Lejer betaler en forholdsmæssig andel af ejendommens driftsudgifter, ejendomsskatter og –afgifter, forsikring, vandforbrug, renovation, fælles el-forbrug, ejendomsservice/vicevært, snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af udvendige arealer, herunder service og vedligeholdelse af installationer, elevatorer, fællesrum, samt udarbejdelse af regnskaber for drifts- og fællesudgifter og administration m.m. Lejer opkræves aconto driftsbidrag svarende til kr. 89 pr. m2. Moms: Alle ydelser tillægges den til enhver tid gældende moms. Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejeren. Energimærke: Ejendommen er pr. 4. april 2013 gennemgået og har af Energistyrelsen fået Energimærket ”E”. Opsigelse: I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten giver Lejer til Udlejer en 5-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Indflytning: Efter aftale.

Vil du udleje erhvervslokale?

Så kontakt en af de mange virksomheder der søger erhvervslokaler på Virksomhedslokaler.dk.